Nákupní košík
 x 
Košík - 0,00 Kč

  • košík je prázdný
Máte otázky? Zavolejte poradkyni Janě
777 788 789 (po-čt: 9-17 hod. pá: 9-15 hod.)
nebo pište info@elliotdiet.cz
 x 
Košík - 0,00 Kč

  • košík je prázdný

Zásady používání osobních údajů

1. Respektování vašeho soukromí

Pro naši společnost je mimořádně důležité plně respektovat a co nejvíce chránit vaše soukromí a osobní údaje. Tyto Zásady používání osobních údajů (dále jen „Zásady“) vysvětlují, jakým způsobem budou naší společností zpracovány jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které naší společnosti poskytnete jakýmkoli způsobem, tj. na našich webových stránkách www.elliotdiet.cz, prostředky komunikace na dálku, e-mailem, telefonicky, či v tištěné podobě dopisem či dotazníkem na výstavách ale i v osobní ústní či listinné podobě nebo v rámci smluv uzavřených se svými zákazníky anebo jakoukoli jinou cestou způsobilou jednoznačně identifikovat Vaši osobu. Pokud navštívíte naše stránky anebo uzavřete smlouvu s naší společností, ponecháme si určité základní informace, přičemž si jsme plně vědomi toho, jak důležité je uchovávat tyto informace v bezpečí a poskytovat vám informace o tom, jak s nimi budeme nakládat. Je na Vašem rozhodnutí, zda nám poskytnete informace, které se považují za osobní údaje. Pod pojem „osobní údaje“ v těchto Zásadách označujeme takové informace, jako je Vaše jméno, telefonní číslo, bydliště, emailová adresa, datum narození či jakékoli další údaje, které jsou způsobilé Vás jednoznačně identifikovat.

2. Informace o správci údajů

Webové stránky www.elliotdiet.cz vlastní společnost Lifediet.s. r. o., IČ: 29442893, která je používá za účelem prezentace svých výrobků a marketingu v souladu s předmětem své činnosti. Pokud se dobrovolně rozhodnete založit si účet, položit dotaz a vyplnit tak kontaktní formulář či učinit jiný úkon, při němž musíte sdělit Vaše osobní údaje, jako je zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa či telefonický kontakt, dáváte najevo, že souhlasíte s těmito Zásadami a také s uložením vašich údajů na serverech v České republice a s tím, že společnost Lifediet s. r. o. a její spolupracující společnosti a subjekty, mohou shromáždit, zpracovat, předat a uložit vaše osobní údaje, aby mohl být uskutečněn úkon, o který jste požádali. K subjektům, které pracují s osobními údaji, mohou patřit obchodní společnosti, a subjekty podnikající podle zvláštních právních předpisů.

Když poskytnete svoje osobní údaje, správce údajů se bude lišit v závislosti na tom, jaký krok na stránkách učiníte, zejména jaký produkt či službu si objednáte.

Pokud ohledně ochrany Vašich osobních údajů máte nějakou otázku, kontaktní informace naleznete na webových stránkách www.elliotdiet.cz , jejichž vlastníkem a je společnost Lifediets. r. o.

3. Zabezpečení a důvěrnost údajů

Zabezpečení a důvěrnost vašich osobních údajů bereme nanejvýš vážně. Proto k jejich uložení a zabezpečení používáme nejnovější metody, abychom je chránili před neoprávněným přístupem, nepatřičným použitím nebo únikem, neoprávněnou úpravou, nezákonným zničením nebo neúmyslnou ztrátou. Všichni zpracovatelé osobních údajů a jakékoli třetí strany, které do zpracování vašich osobních informací zapojíme, jsou povinní respektovat důvěrnost vašich informací. Vaše osobní údaje, ať už získané pomocí webových stránek, písemně, prostředky komunikace na dálku či jakkoli jinak, uchováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu, za nímž byly shromážděny, nebo abychom vyhověli příslušným zákonným požadavkům upravujícím podávání oznámení a uchovávání dokumentů.

Během přenosu vaše osobní údaje chráníme pomocí šifrovacích protokolů. Abychom chránili důvěrnost a bezpečnost přenesených informací, používáme počítačové systémy s omezeným oprávněním, které jsou umístěné v prostorách s fyzickými, elektronickými a procedurálními bezpečnostními opatřeními. Držíme se přísných bezpečnostních norem, abychom zabránili jakémukoli neoprávněnému přístupu.

4. Nezletilí  

Jste-li nezletilí podle zákonů země, v níž přistupujete na naše stránky, smíte na stránkách poskytnout svoje osobní údaje jen se souhlasem rodiče nebo jiného zákonného zástupce tak, jak to stanovují příslušné právní předpisy. Pokud jste rodič nebo jiný zákonný zástupce a souhlasíte, aby nezletilý člověk na těchto stránkách poskytl svoje osobní údaje, dáváte najevo, že v souvislosti s používáním stránek nezletilým souhlasíte s těmito Zásadami.

5. Třetí subjekty

Naše webové stránky někdy obsahují odkazy na webové stránky nějaké třetí subjekty, která nám poskytuje placené služby (například vyplňování formulářů). Skutečnost, že jste na webové stránce třetí strany, poznáte podle toho, že se změní adresa v adresním řádku prohlížeče. Když vybíráme třetí strany, se kterými budeme spolupracovat, zkoumáme jejich zásady ochrany soukromí a údajů, abychom se ujistili, že jsou minimálně na stejné úrovni jako naše zásady. Jejich zásady pak pravidelně ověřujeme. Pokud máte ohledně zásad, kterými se řídí třetí strany, nějakou otázku, přečtěte si prosím tyto zásady na jejich webových stránkách.

6. Informace o změnách těchto zásad

Naše webové stránky průběžně vylepšujeme a přidáváme nové prvky. Zároveň stále vylepšujeme námi nabízené služby a přidáváme nové. Kvůli těmto stálým pokračujícím změnám a také kvůli změnám v legislativě a technologiích se může průběžně měnit způsob, jak nakládáme s osobními údaji. Bude-li někdy nezbytné změnit naše Zásady, budete na této stránce o všech změnách informováni, abyste byli vždy přesně obeznámeni s tím, jaká data shromažďujeme a jak je používáme.

7. Aktivní skriptování a javaskript

Skriptování používáme ke zvýšení funkčnosti stránek. Skriptovací technologie stránkám umožňují rychleji reagovat na vaše požadavky. Skriptování nikdy nepoužíváme k tomu, abychom na váš počítač instalovali nějaký software nebo abychom od vás získávali informace, na které nemáme právo.

Za účelem správné funkčnosti některých částí našich musí být aktivní skriptování nebo JavaScript v prohlížeči povolené. Většina prohlížečů umožňuje tuto funkci pro konkrétní stránky povolit nebo zakázat. V nápovědě ke svému prohlížeči zjistíte, jak pro vybrané stránky skriptování povolit.

8. Používání osobních informací

Většina obsahu těchto stránek je přístupná, aniž by bylo potřeba poskytnout nám jakékoli osobní informace nebo se zaregistrovat jako uživatel. Některé funkce jsou ale dostupné pouze pro registrované uživatele anebo uživatele, kteří sdělí své osobní údaje, jako je zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa anebo telefonický kontakt. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě toho, že jste k tomu dali souhlas. Může se stát, že i když svůj souhlas později zrušíte, budeme mít právní podklad, který nám dovolí vaše údaje zpracovávat i nadále, a to za předpokladu, že bude vyhověno příslušným právním předpisům a požadavkům.

Osobní údaje, které na těchto stránkách poskytnete, jsou používány výhradně pro ty účely, které vám byly sděleny v okamžiku jejich poskytnutí. Tyto účely můžou zahrnovat následující:

Účty. Když bude potřeba vás kontaktovat ohledně vašeho účtu, použijeme emailovou adresu, kterou jste zadali při jeho vytváření. Pokud například zapomenete uživatelské jméno nebo heslo a požádáte o pomoc s přihlášením, pošleme vám zprávu na e-mailovou adresu zadanou ve vašem profilu.

Zkontaktování. V případě, že si přejete, abychom Vás kontaktovali ohledně jakéhokoli Vašeho dotazu či poptávky našeho zboží či služeb a uvedete své osobní údaje, zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu či telefonický kontakt, udělujete tím souhlas se zpracováním těchto informací za účelem zodpovězení Vašeho dotazu či nabídky vámi poptávaného zboží nebo služeb.

Žádosti o detailnější informace nebo o osobní schůzku. Přes naše stránky můžete také požádat o víc informací nebo o osobní schůzku za účelem prezentace našeho zboží či služeb. Osobní údaje, které při zaslání takové žádosti poskytnete, použijeme jenom v souvislosti s vaším požadavkem. Pokud to bude nezbytné k vyřízení vaší žádosti, vaše údaje můžou být poskytnuty dalším spolupracujícím společnostem nebo subjektům, které používáme.

Obchodní a smluvní účely. Své osobní údaje můžete poskytnout naší společnosti v elektronické, písemné či ústní podobě za obchodními účely, či za účelem naplnění uzavřené smlouvy. Osobní údaje, které při zaslání takové žádosti poskytnete, použijeme jenom v souvislosti s obchodním a smluvním účelem podle dohodnutého rozsahu v konkrétním případě. Pokud to bude pro tyto účely nezbytné, vaše údaje mohou být poskytnuty dalším spolupracujícím společnostem nebo subjektům, které používáme.

Další účely. Osobní údaje (například vaše jméno, adresu nebo telefonní číslo) můžete poskytnout i za jiným účelem, než je vytvoření účtu, odeslání žádosti o zkontaktování či žádosti detailnější informaci či osobní schůzku. Pokaždé, když jste na našich stránkách vyzváni k poskytnutí určitých informací, je vám jasně oznámen i účel. Vaše informace nepoužijeme k jinému účelu, než jaký je vám oznámen v okamžiku jejich poskytnutí.

Tyto osobní údaje shromažďujeme, ukládáme a používáme výhradně za účelem, za kterým jste je poskytli, a ponecháváme si je jenom po dobu, jež je potřebná k tomuto účelu nebo jiným oprávněným účelům, které s tím můžou souviset. Pokud se v takových situacích rozhodnete, že nám neposkytnete některé osobní údaje, o něž požádáme, možná nebudete moci získat přístup na určité části našich stránek anebo z naší strany nebude možné vyřídit vaši žádost.

Údaje Vámi poskytnuté naší společnosti v kontaktním formuláři na webových stránkách anebo jiným způsobem jsou přístupné zpracovatelům podílejícím se na splnění účelu zpracování údajů, a/nebo počítačovým specialistům zabezpečujícím chod a údržbu technického systému. Vaše osobní údaje nedáváme nikomu jinému, s výjimkou případů, kdy:

a) je to nutné k zajištění vámi požadované služby a v plném rozsahu jsme vás o tom neinformovali,
b) se v dobré víře domníváme, že prozrazení těchto údajů je nutné pro dodržení příslušných právních předpisů
c) nás o to požádají orgány veřejné moci nebo
d) to je třeba k odhalení a zabránění podvodu či jakéhokoli trestného činu nebo k vyřešení bezpečnostních či technických problémů.

Pokud naše stránky používáte, dáváte najevo, že souhlasíte s tím, abychom pouze za těmito účely poskytli vaše osobní údaje třetím stranám. Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou za žádných okolností prodány, pronajaty ani nebudou předmětem výměny.

9. Vaše práva

Kdykoli zpracováváme osobní údaje, děláme veškeré rozumné kroky, abychom zajistili, že vaše osobní údaje zůstávají zabezpečeny, aby mohly být používány pouze za účelem, za nímž byly shromážděny. V závislosti na zemi, kde žijete, a příslušných právních předpisech upravujících ochranu osobních údajů můžete mít v souvislosti s osobními údaji, které jste nám poskytli, následující práva:

  1. Můžete požádat o informace ohledně toho, zda shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje v souladu s příslušnými místními zákony.
  2. Pokud jsou vaše osobní údaje neúplné nebo nepřesné, můžete požádat o jejich zpřístupnění, úpravu, smazání nebo zablokování.
  3. Pokud pro to máte oprávněné důvody, můžete vznést námitku proti tomu, že vaše osobní údaje zpracováváme, a požádat, abychom je už dál nezpracovávali.

Po obdržení vaší písemné žádosti – poté co dostatečně prokážete svoji totožnost a poskytnete dostatek informací, abychom mohli určit, které osobní údaje vám patří – příslušný správce údajů poctivě zváží, zda bude žádosti vyhověno. Vezme přitom v úvahu jednak zájmy toho, kdo žádá o přístup k údajům nebo jejich úpravu či smazání, a jednak oprávněné zájmy správce, mj., zda by vyhovění žádosti neohrozilo jiná práva správce. O nezbytných změnách budeme také informovat případné třetí subjekty, kterým byly vaše údaje poskytnuty.

Vezměte prosím v úvahu, že vaše údaje nemusí být smazány, pokud je jejich zpracování vyžadováno zákonem nebo pokud existuje jiný právní podklad pro jejich zachování. Žádosti o smazání osobních údajů musí být v souladu s příslušnými zákonnými požadavky upravujícími podávání oznámení a uchovávání dokumentů, které se na naši společnost vztahují. Ve věci zpracování údajů, které jste poskytli přes naše stránky, také můžete podat stížnost k orgánu, který ve vaší zemi dohlíží na ochranu osobních údajů.